Tijdlijn – tijd v. monniken en ridders

500-1000: tijd v. monniken en ridders

497: Clovis bekeert→christendom

530: Benedictus→kloosterregels

622: Mohammed→Islam

690: Willibrord→missie vanuit Utrecht

711: moslims steken→Spanje

750: Arabische rijk valt uiteen

768-814: Frankische rijk onder Karel de Grote

800: Karel de Grote keizer gekroond

800-1000: invallen→Vikingen

880: Karel de Grote→keizer

962: stichting Heilige Roomse Rijk

Geef een reactie