Islam Hoofdstuk 1 t/m 5

H 1, blz. 5-7 (tot aan § 1.2)

 

Nederland: 900.000 moslims

 • 3e religieuze stroming

Bestuderen

 • Begrip→moslims
 • Jongste religie (profiteerd v/d grotere)
 • o.v. andere religies→Islam eenvoudig+praktisch
  • Uitgangspunten duidelijk omschreven (denken+doen)

Verschillen Islam→661 n Chr. (30 jaar→dood /Mohammed)

 • Soennieten
  • 85%
 • Sj’ieten
  • 10%
 • Resterende→kleine beweging (oorsprong vaak sji’ieten)
  • 5%

Verschillende soorten

 • Progressieve
 • Conservatieve
 • Fundamentalisten
 • Liberale
 • Horizontalisten
 • Verticalisten

 

Islam= bonte wereld van zeer uiteenlopende opvattingen, gebruiken en gewoontes, gedrag en ideeën

 • Geen eenheid v. opvattingen en gedrag

 

Normatieve islam:

 • geheel v. basisbegrippen
 • kernpunten→leven
  • rol v. God
  • rol profeet Mohammed
  • koran
  • 6 geloofspunten
  • 5 zuilen

 

H 2, blz. 11-14

 

Islam

 • afgeleid→slm→overgave/onderwerping
  • Klank→vrede (sjaloom)
 • Onderwerping aan god om vrede te bereiken
 • Moslim→islamiet
 • God centraal niet mohammed
 • Al illah→allah

Wereld: 1 miljard moslims

 • 2e religieuze levensbeschouwing

Persoonlijk waarnemingen etnocentrisch

 • Eigen bekende manier v. denken en doen als norm gezien wordt bij de beoordeling v/h denken en doen van mensen met een andere culturele achtergrond

 

 

 

 

 

 

H 3, blz. 19-29 (tot aan § 3.2)

 

Stichter: hij die beslissende invloed heeft gehad op het ontstaan v/d levensbeschouwing

Mohammed→(25e)profeet→gesproken namens god

Hadieth:

 • verhalen Mohammed
 • overlopen
  • feiten
  • legenden
   • benadrukken steeds profeetschap Mohammed
    • ik belijd: er is geen god dan God en Mohammed is de gezant van God

Mohammed leven→3 fasen

 • voor profeetschap 570-610
  • geboren→Mekka→570
  • vader→Abdallah→dood
  • moeder→Amina→6 jaar→dood
  • oom Aboe Talib
  • Bahira→christelijke monnik
  • Dienst→Chiedja→rijke weduwe van een koopman
  • 595 huwde→Chadiedja
   • Dochters
    • Zainab
    • Roekajja
    • Fatima
    • Oemm Koelthoem
   • tijdens profeetschap→Mekka
    • Bezighouden→hanief
     • Arabier→geen jood/christen→één god vereerde
    • 610: berg Hira→’teksten in zijn hart gegrift.’→engel Gabriël ingefluisterd
     • Teksten+openbaringen
    • 615: deel gemeente→Ethopië
    • 619→Chadiedja dood
    • 620: Aboe Talib sterft
    • 1e gelovige
     • Chadiedja
     • (neef) Ali
     • Slaaf, als zoon geadopteerd
    • Daarna→2 voorname Koeraisjieten→later kalief(opvolger)
     • Aboe Bakr
     • Oethmaan

oudste bronnen

 • koran
  • oudste
  • leven
  • leer v. Mohammed
 • hadieth
  • levensverhaal
  • niet geopenbaard
  • mededelingen
  • schakels(isnad)→verantwoording mededeling
   • onbetrouwbaar→nooit elkaar ontmoet kunnen hebben

 

 • tijdens profeet-/staatsmanschap→Medina
  • 622:
   • hidjra(vlucht/weloverwogen stap) uit Mekka
   • 1e jaar moslimse jaartelling
  • Medina→medinat alnabi(de stad v/d profeet)

 

 • Openbaring
  • Wetten
  • Geloofsregels
  • Gedragsregels
 • Slag
  • 1e→slag bij Badr→624
  • 2e→slag bij Oehoed→625
  • 3e→627
 • Joden→Mohammed niet→profeet
  • Verwijten
  • Verandering gebedsrichting
   • Ipv Jeruzalem→Mekka
  • 629: moslims→meedoen bedevaart Mekka
  • 632: Mohammed→bedevaart Mekka

 

Gebied kalief heerst=kalifaat

 

 

 

 

H 4, blz. 44, 51 (vanaf  § 4.2) en 53

 

Sjaria

 • moslimse wet
 • letterlijk: pad dat naar de wetenschap leidt
 • grootste deel: mens tegenover andere mensen staat
 • betrekking:
  • huiselijk leven
   • besnijdenis
   • huwelijk
   • kleding
   • muziek
   • drank
   • eten v/h vlees
  • godsdienstig/sociaal leven
   • huwelijksrecht
   • vermogensrecht
   • rechtspleging
   • strafrecht
   • relaties→niet-moslims
  • bronnen
   • koran
   • hadieth
   • overeenstemming→geleerden→bereiken
   • maken v. vergelijkingen
  • niet eeuwig zelfde wetten!

 

Islam

 • 2 hoofdstromen
  • Ali
  • Moe’aijwa

661: uiteengaan moslims

 • sji’ieten
  • sji’a Ali(partij v. Ali)
 • soennieten

 

 

 

 

 

H 5, blz. 55-59 (tot aan § 5.2)

 

Koran→qur’aan(zeg)

 • koran hard op voorgelezen
 • brief door god geschreven→mensheid
 • 610-632: openbaring
 • Openbaring/openbaringsboek
 • Overdragingen→eind 1e eeuw koran→nu
  • Fragmentarisch opgeschreven
   • Perkament
   • Leer
   • Steentabletten
   • Nerven v. palmbladeren
   • Schouderbladen
   • Ribben v. kamelen
   • Stukken hout
   • Harten v. mensen
  • Uit hoofd
   • Dragers v. koran
   • Ook nu nog
  • 3e kalief Oethmaan→afschriften→belangrijkste steden
   • Gevuld kennis→dragers
  • Losse openbaringen samengevoegd
   • Verdeeld hoofdstukken(soera)
    • Geen tijdsvolgorde
    • Langste voor, kortste achter
    • 1e Medina (na hidjra), laatste Mekka (voor hidjra)
    • Scheiding→33
   • Verdeeld verzen(ayat)
  • Gedragsregels
   • Niet vertaald→stukken verloren
   • Schonenplaats neerleggen
    • Lage standaard/lessenaar
   • Geen godenbeelden→kalligrafeerkunst
   • Voordat iets doet→koran lezen
   • Teksten speciale krachten→kokertje (soera 113)
    • Amulet/Talisman
     • Linkerarm/hals

Geef een reactie