Recensie Schrijven – Opzet

Het is lastig om een recensie goed te schrijven. Door deze opzet wordt het makkelijker om een goed resultaat te hebben.

Klik op deze link voor een aantal voorbeelden hoe je dit het beste kan aanpakken

 

Recensie opzet uitgetypt; Je kunt deze natuurlijk ook hierboven downloaden.

Inleiding:
•Waar ben je geweest en wanneer?
Beschrijf eventueel je verwachting van tevoren: bijvoorbeeld op basis van de door jou geraadpleegde recensies (minimaal één recensie uit een (landelijk dagblad=niet beschikbaar) bijvoegen!) of omdat je wel/niet bekend bent met het theatergezelschap/acteurs/kunstenaar etc.
• Geef kort algemene informatie (Palet: informatie, vorm) over bijvoorbeeld makers/spelers/acteurs/regisseur /kunstenaar.
• Geef alleen relevante informatie, die van belang is voor de activiteit die je hebt bezocht: dus geen ellenlange cv, geen waslijst van behaalde prijzen, gevolgde opleidingen, de drukte bij de garderobe en andere oninteressante opsommingen.
Kern:
• Wat heb je gezien: korte samenvatting (alleen hoofdlijnen) van de inhoud van film/voorstelling/ expositie (kunstwijzers Palet: inhoud).

• Gebruik de bijlage (Palet) over kunstkritiek als uitgangspunt. Welke invalshoek (-en) kies je, welke elementen zitten er in je recensie, met welke argumenten onderbouw je je mening?
• Gebruik de kunstwijzers van Palet voor meer gespreksonderwerpen (m.b.t. spel, licht, geluid, decor, kostuums, special effects, stijlkenmerken kunstwerken, technieken, materialen). Geef voorbeelden. VAN DE KUNSTWIJZERS ZIJN MET NAME DE ONDERDELEN VORM, INHOUD EN FUNCTIE VAN BELANG!
• Gebruikte bijvoeglijke naamwoorden geven indirect een positief/negatief waardeoordeel. Let op woordkeus, vermijd herhaling.
• Thematiek: wat is de rode draad, welk onderwerp/thema wordt uitgediept/behandeld?
• Interpretatie (kunstwijzers Palet: functie): over de betekenis van een film/voorstelling/expositie: was hetgeen verbeeld werd duidelijk, begreep je de achterliggende betekenis/symboliek/boodschap? Raadpleeg bij voorstellingen (bijv. theater, dans, opera…) ook het programmaboekje, indien aanwezig.

Slot/conclusie:
• Geef je mening (Palet: jouw reactie), onderbouw je mening met argumenten.

• Scherp je mening desgewenst aan die van een professionele recensent uit één van je bronnen: wel/niet mee eens, omdat….
Geen recensie beschikbaar

• Waardeoordeel: topper of afknapper, aanrader of afrader? Argumenten!
Is je verwachting wel/niet uitgekomen en waarom?

• Wat was de beste- of juist de slechtste acteur/scène/kunstwerk en waarom?
• Is het met name voor een bepaalde doelgroep (bijv. een bepaalde leeftijdscategorie) geschikt? Welke en waarom?
• Vermeld onder je recensie welke 3 invalshoek (-en) en welke 3 argumenten je hebt gekozen.
• Vermeld altijd bronnen en aantal woorden!