Spiegelgeschichte samenvatting

Spiegelgeschichte Samenvatting

De nummers die in de kantlijn van de tekst staan verwijzen naar de nummers die op het blad met aantekeningen staan.

 

 

 

Die Spiegelgeschichte – Ilse Aichinger

Titelverklaring Spiegelgeschichte samenvatting:

 • Spiegel:
  • staat voor tegenovergestelde > hoofdpersoon haar leven wordt in spiegelbeeld verteld
  • citaat:
   • ‘Es ist gut, dass deine Mutter gestorben ist, denn länger hättest du es mit den kleinen Brüdern allein nicht machen können. Doch jetzt is sie da. Jetzt besorgt sie alles und lehrt dich auch das Spielen noch viel besser, man kann es nie genug gut können. Es ist keine leichte Kunst. Aber das schwerste ist es noch immer nicht.’
   • Het gaat hier om de Moeder van de hoofdpersoon die gestorven is. Er wordt dus verteld dan haar moeder gestorven is op jonge leeftijd en dat zei op haar broertje moest passen. Omdat het verhaal zich in tegenovergestelde richting afspeelt, komt de moeder weer levend terug in het verhaal.
   • Ook is de omgekeerde verhaallijn te zien doordat zij leert spelen, door haar moeder. (lehren=onderwijzen)
   • ‘Da reicht der Morgen noch lange in die Nacht hinein.’
   • ‘Bis morgen sind die welken Blüten frisch und schlieβen sich zu Knospen’
    • Er staat morgen zijn de verwelkten bloemen fris en sluiten de knoppen(bloemen) > dus in spiegelbeeld
   • ‘Sie tragen dich ins Haus und die Stiegen hinauf.’
    • Zij dragen jouw in huis en de kist omhoog.
    • Dus de kist wordt uit het graf gehesen en ze gaat weer terug naar huis.
   • ‘Der Morgen wird schon dunkler.’
   • ‘…durch den Morgen, der Nacht wird.’
 • Geshichte: verhaal

Verhaal van/Samenvatting die Spiegelgeschichte:

 • Hoofdpersoon spiegelgeschichte: jonge vrouw
  • Van oud (±20) naar jong (geboorte)
   • Hoofdpersoon kan dus ook minder op jongere leeftijd
   • Dood beginpunt i.p.v. einde
  • Vooral laatste 2 weken van haar leven beschreven
 • motieven van samenvatting Spiegelgeschichte
 • Kleur groen:
  • Kleur v/d hoop en onsterfelijkheid
  • Oude testament: kleur v/d gerechtigden
  • Middeleeuwen: kleur des levens
  • Citaat Spiegelgeschichte:
   • ‘Dein Wagen wartet an der Kreuzung auf das grüne Licht.’
   • Staat voor het wachten op het leven/eeuwige leven

 

 • ‘Sie lassen dich allein. So allein lassen sie dich, daß du die Augen aufschlägst
 • und den grünen Himmel siehst, so allein lassen sie dich, daß du zu atmen beginnst, schwer und röchelnd und tief, prasselnd wie eine Ankerkette, wenn sie sich löst. Du bäumst dich auf und schreist nach deiner.’
 • Het wakker worden en het zien van de groene hemel staat voor haar terugkeer in het leven

 

 • Groene hemel laatste wat ze zag voor haar dood > kijkt naar het eeuwige leven

 

 • Spiegel(-effect): zie titelverklaring – Samenvatting Spiegelgeschichte
  • Het verhaal is overtuigender met gebruik van deze spiegel want leven van dood naar geboorte is onrealistisch
 • Het commentaar van het ziekenhuispersoneel staat tussen dubbele aanhalingstekens(„ “)
  • Citaten:
   • „Bewahret Ruhe!”
   • „Die Fieberträume lassen nach der Todeskampf beginnt!”
   • „Das ist der Todeskampf!”
   • „Es dauert nicht mehr lange, es geht zu Ende!”
   • „Es ist zu Ende sie ist tot“

 

 

Nummers/woorden staan voor iedere regel (links) Spiegelgeschichte

 • Begin:
  • Verteller gebruikt jij-vorm tegen de hoofdpersoon
  • regel 2: opstanding van Christus (Oude Testament>zij heeft nu dus recht om naar de hemel te gaan)
 • Sarg=doodskist
 • Vikar= priester
 • Krans is door de jonge man op het graf gelegd > Priester geeft jonge man hand en wenst hem veel geluk
 • Zug (regel 17)= tocht
 • 1: Jonge man houdt niet van narcissen
 • Friedhoff=kerkhof
 • schaut euch böse an= kijkt boos naar jullie
 • wo soll denn eins sich aufschwingen= hoe moet hij zich een houding geven
  • Landschaften der Verzweiflung und des Niedergangs= Landschap van het wanhopig worden/twijfel en het verval/de ondergang
  • Het hulp zinnetje tussen [ ] geeft dus een symbolische omschrijving v/d situatie
 • 2: Twee jongentjes weddenschap > dragrace tussen tram en koets
  • Koets won
  • Ze hadden voor de eer gewed
   • De schrijver reageert hierop dat de hoofdpersoon de jongetjes had kunnen waarschuwen, maar dat voor die eer nog nooit iemand uit de dood is opgestaan.
  • Tropfen= druppel
 • Frühsommer=voorzomer
 • Diese verdammte Gründlichkeit (degelijkheid):
  • Slaat op het feit dat Duitsers degelijke producten produceren
 • 3: ochtend gaat nog lang in de nacht door> van ochtend naar nacht is dus ook spiegel-effect
 • Spitalshof= hof in het ziekenhuis
 • Grundlichkeit= degelijkheid
 • 4: vanaf het begin van het verhaal tot het einde van 4 is de hoofdpersoon dood
  • Leere= leegte
 • 5: Doek om haar hoofd gebonden zodat haar kaak niet openvalt
 • In de haven hoor je het gehuil van de schepen. Je weet niet of ze weggaan of aankomen
  • De achterliggende boodschap is dat men niet weet of de hoofdpersoon op weg is naar de hemel of toch weer tot leven komt.
 • 7: Hier zie je weer het spiegel-effect ze opent haar ogen weer en begint weer te ademen
 • 8: hoofdpersoon > 7 dagen ziek geweest
  • 3 dagen niet gegeten
  • 4e dag > soep gegeten
 • 9: ze ziet kinderen die niet van haar zijn. Dit stuk verwijst naar de illegale adoptie die zij door de oude vrouw heeft laten doen. Maar waarschijnlijk had zij een infectie opgelopen en was daarom overleden.
 • Am Kamin= bij de openhaard
 • 10: beschrijving van het huis van de oude vrouw; alles is vies. De spiegel die daar staat kan je niet doorheen kijken, door de viezigheid. Staat symbolisch voor de indirecte doodsoorzaak waar niet meer naar kan worden teruggedraaid. Ook staan er gele bloemen die daarom ook negatief in het verhaal terugkomen, omdat de plaats waar de hoofdpersoon ze zag heel vervelend was.
 • 11: dit is dus de spiegel (10)
 • 12: Die Gasse=de steeg
 • 13: Het verhaal is nu terug tot op het moment dat de hoofdpersoon weer vruchtbaar en zwanger wordt.
 • 14: man metde muts bij het graf is de hoofdpersoon zwanger door geraakt.
 • 15: afscheid is het begin
 • 16: Kohlenberge > wijst op iets niet romantisch
 • 17: gezegd door de verpleegsters
 • 18: huis verdoemd om af te breken > daar is haar leven begonnen. Dus ook het huis van zaligheid
 • 19: In dit gedeelte is de hoofdpersoon verlegen
 • Weg acht=soort weg
 • 20: met sie wordt naar de tijd/die Zeit verwezen
 • Ze ontmoet haar vriend op de markt toen hij(de jonge met de muts) een appel ging kopen. Zij valt voor zijn hoop en vrolijkheid.
 • 22: als haar vlechten afvallen wordt de hoofdpersoon weer een kind
  • Zopfe=vlechten
 • Erlen= elzenboom
 • 23: “middelbare school” gedrag> steeds verder terug in haar schoolperiode
 • Examen bestehen=slagen
 • 24: Natuur gaat ook in tegenovergestelde richting
 • 25: Moeder v/d hoofdpersoon waarschijnlijk jong gestorven
 • Wie damals du= zoals jij toen
 • Die Verschwendung=verkwisten
  • Kaarsen>was>duur
 • {haar gestorven moeder is weer terug} Zij had niet langer voor haar broertje kunnen zorgen dus het was fijn dat haar moeder weer terug kwam
  • Omdat het verhaal dus terugloopt wordt eerst het moment van sterven beschreven en daarna pas het leven wat die moeder had, in dit geval staat er kinderen opvoeden.
 • Glieder=ledenmaten

Einde samenvatting Spiegelgeschichte

 

Conclusie van die Spiegelgeschichte

De dood in staat centraal in ‘die Spiegelgeschichte’. Toch lijkt de schrijver dit niet te willen accepteren. Het zou dus goed kunnen zijn dat de schrijver de vriend (man met de muts) van de hoofdpersoon was.

 

Spiegelgeschichte

2014-12-07 14.15.15

 

 

of ga naar www.google.com voor meer informatie

 

Geef een reactie