Informatica Samenvatting Maatschappelijke Aspecten

Maatschappelijke aspecten

 

Sinds WO2 is de maatschappij van een productiemaatschappij in een informatiemaatschappij veranderd.

Internet: een onuitputtelijke bron van informatie waar tegenwoordig iedereen gebruik van maakt

 

Ontwikkeling van informatieverwerkende systemen (van oud naar nu):

-Elektronische rekenmachines voor militaire doeleinden en wetenschappelijk onderzoek

-Mainframes en minicomputers die door overheidsinstellingen en banken werden gebruikt (waren wel een klaslokaal groot en konden alleen bediend worden door experts)

-Microcomputers (kleiner dan de mainframes)

-IBM-PC, lijkt op de computers die we nu kennen maar dan wat ouderwetser

-Notebooks (draagbare computers) en veel zakenlieden hebben een PDA (een computer die je in de zak kunt steken en kunt koppelen aan een mobiele telefoon om te faxen)

-Mobiele telefoon mét PDS eigenschappen

-Smartphones (combinatie van mobiel, PDA, mp3-speler, camera en internet)

 

Computers worden niet alleen bij moderne bedrijven gebruikt, ook steeds meer beroepsgroepen maken hier gebruik van. Denk bijvoorbeeld aan huisartsen en industrieel ontwerpers.

 

Een aantal jaren geleden lanceerde Bill Gates (een van de grondleggers van Microsoft) de slogan ‘’Information at your fingertips’’. Wat hij niet voorzag was de razendsnelle ontwikkeling van GSM-telefonie. GSM is een universele standaard voor mobiele telefonie in de wereld. Met behulp hiervan kan je internet raadplegen via het WAP protocol, een minibrowser die slechts de belangrijkste informatie weergeeft, omdat een GSM- telefoon slecht een beperkte geheugencapaciteit heeft. GPRS waarbij de gegevens in pakketjes worden verzonden geeft hierbij verlichting.

 

De hype rond UMTS zorgde in 2001 voor problemen bij grote telecombedrijven toen de internet-zeepbel uiteen spatte en koersen zwaar daalden. UMTS zou een aantal beperkingen moeten opheffen en daar is een snelheid van 2Mbit-sec mee haalbaar.

Een technologie die nog hogere snelheden haalt is HSDPA.

 

PC          Personal Computer

PDA       Personal Digital Assistant

GSM      Global System for Mobile Communications

WAP      Wireless Application Protocol

GPRS     General Packet Radio Service

UMTS   Universal Mobile Telecommunications System

HSDPA  High-Speed Downlink Pack Access

 

Pervasive Computing: een term om aan te geven dat informatieverwerkende systemen ons dagelijks leven en werken zullen beïnvloeden. Hiermee wordt het geheel van hardware en software bedoeld dat nodig is om iedereen gebruik te laten maken van een netwerk zonder daarbij te hoeven letten op tijd en plaats.

 

Aspecten ontwikkeling studenten

In Amerika en langzamerhand ook in Nederland kunnen studenten via het internet colleges volgen, toetsen afleggen en via e-mail over de uitslag corresponderen. Ook kunnen ze deelnemen aan discussiegroepen en chatten. Professoren zien voordelen in ‘peer teaching’ of ‘collaborative learning’ (studenten die van elkaar leren. Universiteiten willen steeds meer ICT-toepassingen integreren. Ook wetenschappelijk onderzoek is tegenwoordig nauwelijks meer mogelijk zonder informatieverwerkende systemen en het internet.

Aspecten ontwikkeling werknemers

De eerste computers werden ingezet om werk te automatiseren dat met de hand werd gedaan. De verwachting van werkloosheid is niet uitgekomen. Er vond wel een verschuiving plaats: saai en eentonig werk werd voortaan door de computer gedaan, de mensen die dit eerst deden kregen een andere functie.

Tegenwoordig worden alle kranten en tijdschriften opgemaakt met behulp van DTP programma’s. Vroeger gebeurde dit nog met de typemachine.

 

Global village: term die de massamedia beschrijft die de tijds- en plaatsbarrières van de menselijke communicatie steeds meer wegneemt, waardoor mensen op een mondiale schaal kunnen communiceren

E-commerce:    geheel van zakelijk handelen, dat op elektronische wijze wordt uitgevoerd ter

verbetering van efficiency en effectiviteitvan bedrijfsprocessen.

Vinton Cerf:      oprichter internet en president van Google

Consumentenautoriteit: is een zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland collectieve consumentenklachten over inbreuk op het consumentenrecht behandelt.

 

DTP        Desktop Publishing

 

Problemen voor bedrijven en particulieren:

-Snelle veroudering van computers (= kapitaalvernietiging) en de bijbehorende bijscholingscursussen

-Fabrikanten van processors zijn verwikkeld in een concurrentieslag waardoor ze weinig tijd nemen om hun producten uitgebreid te testen. (Dit kan levensbedreigend zijn: vliegtuigen, ziekenhuizen..)

-Stroomuitval, brand en hackers die bedrijfscomputers willen kraken of de webserver plat willen leggen. Hackers gebruiken hiervoor DDoS aanvallen waarbij ze computers van onwetende gebruiken om een stortvloed van zinloos netwerkverkeer te creëren. Daarom: schaduwadministratie

 

Ruime tijd geleden waren en nog verschillende grote softwarefabrikanten. Bepaalde softwareleveranciers hadden hun eigen specialismen. Tegenwoordig gebruikt bijna iedereen een Officepakket van Microsoft (ook wel geïntegreerd pakket), daarin zijn alle toepassingsprogramma’s opgenomen. Het gevolg van deze ontwikkeling is dat Microsoft een monopoliepositie heeft. Bedrijven zijn gedwongen om licenties af te sluiten met één fabrikant en hebben weinig alternatieven als ze de kosten van licenties te hoog vinden.

Microsoft heeft ook een monopoliepositie op besturingssystemen.

Deze monopolieposities van Microsoft hebben ook gevolgen voor de ontwikkelaars van toepassingsprogramma’s. Zij moeten ervoor zorgen dat hun producten probleemloos werken bij elke nieuwe versie. Bij bedrijven waar Windows wordt gebruikt, moet bij elke nieuwe versie het hele systeem aangepast worden, gebruikers moeten worden bijgeschoold en problemen bij de invoering moeten worden opgelost.

 

ASP, waar bedrijven een contract kunnen sluiten voor de verhuur, het onderhoud en verdere dienstverlening is praktisch voor bedrijven. Ze hoeven minder personeel in dienst te houden en besparen kosten van ondersteuning.

 

DDoS     Distributed Denial of Service

ASP       Application Service Provider

 

Zonder de juiste informatie zouden bedrijven niet goed kunnen functioneren of zelfs failliet gaan. Máár wat daar tegenover staat is information overload; iedereen wordt tegenwoordig overstelpt met informatie. Het protocol dat gebruikt wordt op e-mail te verzenden heet niet voor niets SMTP, daarmee kun je voorkomen dat er vervalste berichten worden verstuurd en dat een e-mail door niemand anders dan de ontvanger gelezen wordt. Ongevraagde e-mails: Junk mail of SPAM

Risico’s van informatie op internet:

-De betrouwbaarheid is niet altijd gegarandeerd

-Je kan virussen oplopen die bestanden verminken, gegevens wijzigen of de harde schijf formatteren

 

SMTP    Simple Mail Transfer Protocol

 

Privacy:                               ‘Recht op privéleven’ of ‘Recht op een persoonlijke levenssfeer.’

Datamining:                      Vakgebied van het destilleren van interessante gegevens uit grote databases

 

Al met al is de hele privacy-kwestie zeer urgent geworden door het massale gebruik van computers door de overheid, bedrijfsleven en particulieren. Bovendien zijn die computers vaak ook nog verbonden via internet dat wat beveiliging betreft, zo lek is als een mandje.

 

Second life:                       Computerspel waarin je een eigen avatar kan maken in een Virtuele wereld. Als speler leidt je eigenlijk een 2e leven. (Denk aan Sims)

 

Je kunt je PC beveiligen door de toegang pas mogelijk te maken via zogenaamde biometrische

natuurlijk onder de ‘gewone’ beveiliging. We kijken daarom speciaal naar de beveiliging van software

en data. In het algemeen kun je daarbij zeggen dat het gaat om de bescherming (tegen ongewenst

wijzigen of wissen) van applicaties en gegevens, om de afscherming (tegen ongewenste inzage) van

gegevens en de garantie van hun echtheid of betrouwbaarheid. Om deze risico’s tegen te gaan moet

je regelmatig back-ups en reservekopieën maken. Als je gegevens op een server of mainframe staan,

zal de systeembeheerder zorgen voor regelmatige back-ups.

Een normaal e-mail bericht met een platte tekst kan nooit geïnfecteerd zijn met een virus, een MS

Word-document daarin tegen wel. Die kunnen geïnfecteerd zijn door een macrovirus. De naam virus

is goed gekozen, echte virussen vervangen het erfelijk materiaal (ofwel het programma) van een cel

waarin ze zijn binnengedrongen door eigen materiaal. Computer virussen gaan hetzelfde te werk.

 

Virusscanners

Om virussen op te sporen heb je een virusdetectieprogramma nodig dat alle bekende virussen kan

herkennen. Maar als je last hebt van een nieuw virus, helpen deze programma’s je niet. Daarom

moet je virusscanners met regelmaat updaten. Slimme virusscanners  zoeken wel typische

viruskenmerken om verdachte programma’s op te sporen. De virusmaker zelf opsporen is moeilijk, ze

gebruiken nooit hun echte naam of adres en soms laten ze hun virussen pas een tijdje na het

binnendringen op de computer actief worden.

 

Encryptie

-Caesarversleuteling:    a wordt d, b wordt e     Het alfabet kan n letters worden verschoven ipv 3

De sleutel van deze methode is dan n

-Enigma:                              Gebruikte de Duitsers in WO 2, Alan Turing wist hem te ontcijferen

-DES:                                     De zonder codeert zijn bericht en verstuurd het naar een buitenstaander via de telefoonlijn. De ontvanger decodeert het bericht met dezelfde sleutel.

Om de sleutel te sturen is de RSA-versleuteling/Public key cryptography bedacht:

-Iedereen die van dit systeem gebruik maakt, heeft 2 sleutels: een ‘private key’ en een ‘public key’

-De private key is alleen bekend bij jezelf, de public key kan door iedereen gebruikt worden

-Gegevens die gecodeerd zijn met de public key kunnen alleen ontsleuteld worden dmv private key

-Gegevens die versleuteld zijn met de private key kunnen alleen ontsleuteld gedecodeerd worden

dmv de public key

 

DES                                       Data Encryption Standard

PGP                                      Pretty Good Privacy                      Applicaties die de versleuteling voor je doen

Trusted Third Party:       een betrouwbare derde partij

 

Geef een reactie