Management en Organisatie Marketing en Logistiek Samenvatting

 

Management en Organisatie (M&O)

Marketing & Logistiek Samenvatting

Luc Repriels

Huib Stoffels

VWO

Uitgevrij Stoffels

Druk: Ergon Grafimedia, Eindhoven

Tweede Druk 2010 (versie 2013)

 

Hoofdstuk 1 Communicatie en Organisatie Samenvatting

Doelgericht samenwerkingsverband:

 • Communicatie= uitwisselen: gedachten, gevoelens, ideeën en informatie tussen mensen
  • Interne communicatie: M.b.t. werk en niet-m.b.t. werk
  • Stakeholders (“buitenwereld”):
   • : Leveranciers, distributeurs, geldverschaffers, overheid, klanten, etc.
KernBewuste + systematische zorgBevorderen verkoop
=Op het elkaar afstemmen van instrumenten zodat door communicatie een positief imago ontstaat

–          doelgroepen= groepen waarop organisatie zich richt

–          publieksgroepen= groepen → reageren op organisatie (wnf, Greenpeace, etc)

 • Corporate Communication          Marketing
 • Positioneren= verwerven → gunstige positie → brein v/d doelgroep
  • Subcategoriseren= toevoegen van een nieuw kenmerk waardoor een nieuwe categorie ontstaat in het brein v/d klant
 • ZMBO-MODEL: Communicatie=
  • Zender met bedoeling 1/meer ontvangers een boodschap te brengen
   • Dit doet de zender met een medium
    • Taal, spraak, beeld
   • Reageert de ontvanger → dan is er feedback
   • Reageert de zender op de feedback → dan is er terugkoppeling
  • Communicatie verstoren
   • Coderen=gedachten omzetten in code | decoderen=interpreteren→ boodschap
   • Interne ruis= tussen zender + ontvanger | externe ruis= van buiten (tv/muziek)
  • Communicatie bevorderen → redundantie (overtollige informatie→ vb. herhalen boodschap)
  • Verschil non/verbalen communicatie= non-verbalen → niet direct reageren
 • Corporate communicatie= bewuste + systematische zorg voor goede betrekking v/d onderneming
  • Beheersbare factoren                                           indirecte ervaringen

–          Ervaringen

–          Prijs

–          Etc

–          Optreden v. actiegroepen
 • Bedrijf → meerdere imago’s (personeel, klanten, etc.)

 

 

 

 

 • Identiteit volgens Birkigt + Stadler:
  • Corporate identity mix=
   • Persoonlijkheid
    • Mensen die er werken, doelstelling, organisatiecultuur/structuur, etc.
   • Symboliek
    • Beeld v/d organisatie (logo, gebouw, kleding, huisstijl(corporate design), etc.)
    • Communiceren met beelden
   • Communicatie
    • Bedrijf zich presenteert
   • Gedrag
    • Omgang (werknemers, klanten, oplossen problemen)

 

doelstelling= missie + kernwaarden( =belangrijkste punten v/h bedrijf)

 

 • Imago                                                         Identiteit
hoe organisatie is voor ’t publiekwat organisatie wil zijn
 • Identiteitsstructuren (kunnen ook worden gecombineerd)
  • Branded identity = individuele merknaam (unilever)
   • Voordeel: merk misloopt → weinig effect moederbedrijf
   • Nadeel: merk niet meeprofiteren → moederbedrijf
  • Endorsed identity= merknaam gekoppeld aan concernnaam
   • centraal beheer achmea, zilveren kruis achmea, etc.
   • Voordeel: merk wel meeprofiteren → moederbedrijf
   • Nadeel: merk misloopt → meer effect moederbedrijf
  • Paraplumerknaam = naam v. moederconcern (Philips)
   • Voordeel: merk meeprofiteren → moederbedrijf
   • Nadeel: product misloopt → meer effect moederbedrijf
  • Logo bestaat uit: woordmerk + beeldmerk
  • Corporate identity= totale identiteit
  • Positioneren= geheel van acties van merk → bepaalde positie te realiseren in het brein v/d doelgroep
  • Categoriseren= essentiële en effectieve manier → informatie verwerven/opslaan
   • Gevolg is dat de klant zich heeft ingesteld en bepaalde verwachtingen heeft. Hier moet verkoper op in spelen
  • Subcategorisatie=
   • Bedrijf kan subcategorie aanbrengen: onttrekken aan concurrentie omdat product anders is dan de andere producten
   • Mens kan subcategoriseren: nieuwe informatie wijkt af van wat bekend is hierdoor vinden mensen het afwijken van de categorie in hun hoofd en maken ze onbewust een subcategorie aan

 

 

 

Hoofdstuk 2 Marketing

Algemeen

 • Marketing/verkoopbeleid= doelstelling halen d.m.v. potentiële afnemers tegemoet te komen
 • 4P’s:
  • Prijs
   • winst→ prijs psychologie
    • Afroompolitiek= nieuw product eerst met een hoge prijs op de markt brengen zodat de snobs (mensen die graag pronken) het kopen en daarna de prijs toegankelijk maken voor het grote publiek
     • Voorwaarde om concurrentie voorkomen:
      • Elke prijsklasse moet voldoende afnemers zijn
      • Korte termijn geen concurrentie mogelijk zijn
      • Investeringen moeten snel worden terugverdiend
     • p.v. €2,- klein gedrukt→ €1,95 groot met de hand geschreven
    • omzet
    • Verbetering continuïteit
    • Ontmoedigen potentiële concurrenten
     • Penetratiepolitiek= ondernemer brengt nieuw product op de markt maar houdt verkoopprijs vanaf het begin laag waardoor toetreden onaantrekkelijk is
    • “verslaan” bestaande concurrenten
     • Schaalvoordelen → rabat/omzetbonus (=korting bij afnemen grote hoeveelheden)
    • Product
     • Productmix= combinatie productkenmerken
     • Distributiemerken/detaillistenmerken
     • Goods
      • Convenience goods: producten die dagelijks gekocht worden
      • Shopping goods: spullen waarbij beter op kwaliteit/prijs verhouding zal letten (schoenen)
      • Specialty goods: spullen niet regelmatig gekocht worden → consument zal zich max inspannen om de juiste koop te krijgen
     • Promotie
      • Individuele reclame= reclame door 1 onderneming
      • Collectieve reclame= reclame door meerdere ondernemingen
      • Actiereclame= tijdelijke reclame
      • Themareclame= reclame over langere periode
      • Ideële reclame= reclame waarbij je het gedrag van de consument wil beïnvloeden
     • Plaats
      • kanalen
       • Korte= via detaillisten
       • Lange= via detaillisten + groothandelaren (=grossiers)
      • Distributie
       • Selectieve= alleen bepaalde detaillisten mogen verkopen
       • Exclusieve= dat één bepaalde detaillist mag verkopen
      • Push/pull
       • Pullstrategie= gericht op consument die bij detaillist om het product gaat vragen
       • Pushstrategie= gericht op detaillist die door de kortingen en acties het product wil gaan verkopen
      • Marktaandeelbedrijf= (afzet bedrijf) / (totale afzet) x 100%
       • *Afzet kan ook worden vervangen door omzet
      • Niet-commerciële bedrijven:
       • Steeds vaker marketing
        • Charitatieve instellingen (Unicef, WNF, etc.)
        • Onderwijs
        • Politieke partijen

 

Omgevingsfactoren

 • Geen invloed
  • Demografische ontwikkeling (opbouw bevolking (sterfte-/geboortecijfers))
  • Stand v/d techniek
  • Economische ontwikkeling
  • Wetgeving
   • Wet Productaansprakelijkheid: stelt verkoper aansprakelijk bij product schade
   • Wet Economische Mededinging: verbied verticale prijsbinding ( =leveranciers mogen geen verkoopprijs verplichtten
   • Wet Misleidende Reclame: Stelt ondernemer aansprakelijk voor schade door misleidende reclame
  • Cultuur (=geheel: kennis, overtuiging, kunst, wetten, normen en waarden, gewoonten voor een groep)
 • Wel invloed
  • Gedrag van afnemers
   • Type afnemer
    • Consumenten
   • Prijs
    • Product
     • Prijsdifferentiatie= product in de ogen van de consument net iets te veranderen waardoor je verschillende prijzen kan vragen (het product kan in feite hetzelfde zijn; maar andere naam, tijden, maanden kunnen voor verschil zorgen)
    • Andere producten
     • Substituut (vervangbaar)
     • Complementair (aanvullend)
    • Inkomen
    • Behoeften
     • Fysieke (spullen→ direct kan kopen (eten, kleding))
     • Psychische (sociale behoeften (bescherming, veiligheid)
      • Bepaald door: omgeving, cultuur
     • Gedrag Concurrenten
      • Groot deel: Bepaald door marktvorm
     • Verandering afzetkanalen

 

 

Marktsegmentatie (=opdelen van markt)

 • Kenmerken die afnemers gelijk hebben
  • Demografisch
  • Sociaaleconomisch (inkomen, beroep, opleiding)
  • Gedrag
 • Gedifferentieerde marketing=
  • onderneming op meerdere segmenten richt
  • apart marketingbeleid → elk segment
 • ongedifferentieerde marketing=
  • marketing op totale markt gericht (niet op elk segment)
 • Resultaat: concretiseren
  • Marktsegmentatie zorgt voor kleinere dus ook makkelijker haalbare doelen te schetsen → wat het doel dus concreter maakt

 

 

Hoofdstuk 3 Logistiek

Logistiek = integrale goederenstroombeheersing door afstemming en coördinatie van logistieke activiteiten

 • Integraal= beheersen → goederenstromen + informatiestromen→ inkoop tot verkoop
  • Plannen, uitvoeren, registreren bijsturen
  • Orderbonnen, werkopdrachten, planningen, transportbonnen
 • Aanvoer, doorvoer, afvoer (logistiek)
  • Materials management
   • Inkooplogistiek
    • Inkoop, transport, ontvangst, opslag → invloed → voorraden, servicegraad, aanvoertijden, kosten
     • Optimale bestelgrootte in optimale situatie
      • Totale Kosten voorraad + bestellen laagst
       • Afname constant en bekend
       • Levertijd stipt
       • Bestelkosten constant en bekend
       • Kosten voorraad constant en bekend
      • Formule Camp in de optimale situatie:

 

 • Q= hoeveelheid per bestelling
 • D = vraag
 • Cb= Kosten per bestelling
 • Cv= voorraadkosten (per stuk)
 • Kosten waardoor niet elke bestelgrootte optimaal is:
  • Rentekosten (geïnvesteerde vermogen)
  • Opslagkosten
  • Risicokosten (waarde mindering voorraad)
 • Productielogistiek
  • Kosten en later de service kunnen lijden als volgende zaken in het productie proces niet goed geregeld worden
   • Bewerkingstijden= de productietijd
   • Doorlooptijd= aanvang van productie tot wanneer product klaar is. (bewerkingstijd + wachttijd in productieproces = doorlooptijd)
   • Hoogte voorraden
   • Omsteltijden= tijd machine/werkplek is omgebouwd.
    • wanneer verschillende producten in dezelfde kamer gemaakt moeten worden.
   • Interne transport
   • Grootte assortiment
    • Wanneer je veel verkoopt zal het meer tijd kosten om alles voorradig te hebben dan wanneer je een minder verschillende soorten producten verkoopt.
   • Laden, vervoeren, afleveren(, terugnemen)
    • Distributielogistiek / fysieke distributie
     • =proces → product naar de klant
     • Distributiebedrijven = handelsondernemingen
     • Schakels: producenten, importeurs, distributeurs, grossiers, detaillisten
     • Kosten:
      • Transport, Opslag, Interest, Verwerking, administratie
     • Verzendingsbegrippen:
      • waardedichtheid= waarde per kubieke meter
      • verpakkingsdichtheid= aantal per kubieke meter
    • Reverse logistiek
     • =Retourstromen te verwerken
    • Voorbeelden
     • Supermarkten nadruk → inkooplogistiek + fysieke distributie
     • Productiebedrijven (1e nadruk → productkwaliteit, 2e) nadruk → materials management
     • Handelsondernemingen nadruk → inkooplogistiek

 

 • Meten
  • Externe logistieke prestaties / customer serviceniveau / logistieke servicegraad
   • Leverbetrouwbaarheid
   • Levertijd
   • Flexibiliteit (inspelen nieuwe wensen klanten)
  • Interne logistieke prestaties
   • Logistieke kosten (transportkosten, voorraadkosten)
   • Benutting → capaciteit
   • Vraag naar producten in voorraad
   • Doorlooptijd
  • Perfecte logistieke servicegraad: winst en gewenste servicegraad

 

Opzet v. productiebedrijf bepaald door samenstelling product.

Productie methode:

 • Stroomvormen:
  • Divergente productie
   • Constante stroom goederen
   • Laatste fase proces opgesplitst
    • Zuivel → opgesplitst in melk, yoghurt, etc.
   • Seriële productie
    • Verschillende producten
    • Omstellen machines
     • Tijdelijk geen productie
    • : krantenpers
   • Convergente productie
    • Samengestelde producten
    • : auto, tv productie

 

 

 

 

 • Regelmaat v/d stroom:
  • Continu productie
   • Voortdurend in bewerking
   • Lijnopstelling
   • Weinig/geen tussenvoorraad
  • Functionele fabricage
   • Korte tijd in bewerking
   • Grote aantal naast elkaar
   • Machines → omgesteld worden
   • Voorraadvorming
  • Groepswijze productie
   • Groep mensen bepaalde afdeling → zelfstandig gehele product
  • Gerichtheid
   • Capaciteit gericht: wanneer mens-/machinecapaciteit duur is
   • Voorraad gericht: wanneer opslag/transport hoge kosten zijn
  • Op voorraad of order
   • Keuze :
    • afnemer voorspelbaarheid
    • product complexiteit
    • productieproces tijdsduur
   • Doelen
    • netjes reageren
    • beheersen levertijden
    • verlagen kosten (capaciteiten benutten, voorraad-/transport-/etc. laag houden, doorlooptijden verlagen)
   • Concepten
    • JIT (Just In Time) = precies op tijd leveren
     • Supermarkten
     • Bouwsector
     • productiebedrijven
    • TOC (Theory Of Constraints) = knelpuntentheorie
     • Betekend een onderneming wat de zwakste schakels continu verbeterd

Geef een reactie