Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2

Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2

Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2

VWO 4e druk 2014

Huib Stoffels

 

hoofdstuk 1 – Functionele Kostenindeling Management & Organisatie Eenmanszaak Deel 2

categoriale kostenindeling= kosten indelen naar soort

 

functionele kostenindeling= kostensoorten hergroeperen naar functie die het heeft  in onderneming

 • niet-productieonderneming
  • inkoopkosten, verkoopkosten, financieringkosten (voornamelijk interest), algemene kosten, inkoopwaarde v/d omzet
  • overheadkosten= verkoopkosten + algemenekosten + interestkosten + financieringskosten
  • bedrijfskosten= inkoopkosten + overheadkosten

 

voorcalculatie= begroting = schatting van kosten en opbrengsten

 • verkoopafdeling geeft hun schatting aan afdeling inkoop deze berekend bijv. inkoopwaarde v/d omzet en inkoopkosten

nacalculatie= gerealiseerd = werkelijke opbrengsten en kosten

 

verkoopprijs excl btw= inkoopprijs + opslag brutowinst

netto-omzet= (excl. btw)•   afzet x verkoopprijsbruto-omzet= (excl. btw)•   afzet x adviesprijs

 

brutowinst= omzet – inkoopwaarde v/d omzet

overige opbrengst= opbrengst niet afkomstig van activiteiten waarvoor het bedrijf zich inzet (bijv. als een bloemenverkoper winst maakt op de verkoop van een lading cola flessen)

nettowinst= brutowinst – werkelijke bedrijfskosten + overige opbrengsten

 

interne verslaggeving= cijfers voor de organisatie zelf

extern verslaggeving= cijfers voor buiten de organ

wel risico (economische voorraad)- voorraden (technische voorraad)- voorinkopen: je hebt deze goederen besteld maar nog niet ontvangengeen risico- voorverkopen: zijn immers al verkocht

 

isatie (bijv. voor de belastingdient)

 • sommige dingen moeten binnen de organisatie goed geanalyseerd worden maar zijn niet van belang voor andere partijen

 

hoofdstuk 2 – de voorraadverandering

Management & Organisatie Eenmanszaak Deel 2

Voorraden: afhankelijk van kosten en risico’s

voorraadkosten:

 • opslagkosten(=magazijn-/bewaarkosten): huur van magazijn + verzekeringskosten vd voorraad
 • bestelkosten: telefoonkosten + portokosten + kosten vd inkoopafdeling + kosten v. vervoer

Voor de optimale voorraadkostenverdeling wordt dus de bestelhoeveelheid en -kwantiteit vergeleken.

Voorraadrisico’s:

 • kwantiteitsrisico’s: bijv. brand
 • kwaliteits-: bijv. bederf
 • incourant (onverkoopbaar) worden: bijv. door nieuwe modellen
 • prijs-: inkoopprijs kan dalen

Administratieve systemen (= dus alleen de manier hoe het geregistreerd wordt en niet hoe het in praktijk in het magazijn wordt geregeld)

fifo-systeem: eerst ingekocht ook eerst verkocht (wanneer de oudste is verkocht wordt de inkoopprijs v/h één na oudste gekozen enz.)

lifo-systeem: laatst ingekocht ook eerst verkocht (last in first out)

vvp: in dit systeem wordt een gemiddelde inkoopprijs vastgesteld dus

= de inkoopwaarde v/d omzet makkekelijker te berekenen

 

Hoofdstuk 3 – Quitte Spelen

Management & Organisatie Eenmanszaak Deel 2

Proportioneel= evenredig dus gelijkmatig

Degressief= relatief afnemend

Progressief= relatief toenemend

 

Bezettingsgraad=mate waarin productiecapaciteit wordt benut (productie/productiecapaciteit)

Bezettingskosten= de kosten van de bezette productiecapaciteit

 

break-evenafzet niet productieonderneming

 • TO = TK
 • break-evenafzet x verkoopprijs – break-evenafzet x inkoopprijs – bedrijfskosten = 0
 • break-evenomzet – inkoopwaarde v/d omzet – bedrijfskosten = 0
 • brutowinst – bedrijfskosten = 0
 • nettowinst = 0
 • afzet = (Constante kosten + Nettowinst / verkoopprijs – variabele inkoopwaarde per eenheid product(=inkoopprijs) – variabele bedrijfskosten per eenheid product)
  • dus ook wel X = (C + NW / p – vi – vb)
  • of X = (C + NW / p – v)

 

dekkingsbijdrage = prijs – variabele kosten per eenheid product (=inkoopprijs)

 

break-evenomzet= verkoopprijs x break-evenafzet

 

Hoofdstuk 4 – De Nettowinstopslagmethode

Management & Organisatie Eenmanszaak Deel 2

kostprijs= altijd voorcalculatorisch/begroot

 

vaste verrekenprijs= geschatte inkoopprijs + opslag inkoopkosten

kostprijs= vaste verrekenprijs + opslag overheadkosten

verkoopprijs excl. btw= kostprijs  + nettowinstopslag

verwachte omzet tegen kostprijs= afzet x kostprijs

verwacht verkoopresultaat= verwachte omzet (excl. btw) – verwachte omzet tegen kostprijs

werkelijke omzet tegen kostprijs= werkelijke afzet x (begrote) kostprijs

 • dit is logisch ondanks dat het vreemd lijkt niet de werkelijke kosten te nemen. Wanneer je een verkoopprijs vaststeld is deze vooraf bepaald en dus afhankelijk van de vooraf begrote kosten.

werkelijke omzet tegen kostprijs= werkelijke omzet (excl. btw) – werkelijke omzet tegen kostprijs

 

begrotingsafwijking= afronding v/d kostprijs per product eenheid

begrote nettowinst= verwacht verkoopresultaat + verwachte overige opbrengsten +/- begrotingsafwijking

 

toegestane kosten= kosten per stuk en die worden toegestaan door de begroting

 • om een eerlijke vergelijking te maken tussen je werkelijke nettowinst en verwachte nettowinst, wanneer de afzet verandert moet je immers de kosten niet in zijn totaliteit zien maar per product
 • toegestane inkoopwaarde incl. inkoopkosten= werkelijke inkopen x vvp
 • werkelijke inkoopwaarde incl. inkoopkosten= werkelijke inkopen x werkelijke inkoopprijs incl. inkoopkosten
 • resultaat op inkopen= toegestane inkoopwaarde incl. inkoopkosten – werkelijke inkoopwaarde incl. inkoopkosten
 • toegestane overheadkosten= werkelijke afzet x opslag overheadkosten
 • resultaat op overheadkosten= toegestane overheadkosten – werkelijke overheadkosten
 • gerealiseerd budgetresultaat= resultaat op inkopen + resultaat op overhead kosten
 • nacalculatorische nettowinst= gerealiseerd budgetresultaat + gerealiseerd verkoopresultaat + gerealiseerde overige opbrengsten

 

nacalculatorisch budget = toegestane kosten

Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2

 

Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 2

management en organisatie samenvatting eenmanszaak deel 2

Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2 Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2 Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2 Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2 Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2 Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2 Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2 Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2 Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2 Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2 Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2 Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2 Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2 Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2 Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2 Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2 Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2 Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2 Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2 Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2 Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2 Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2 Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2 Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2 Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2 Management en Organisatie Samenvatting Eenmanszaak Deel 2

http://www.uitgeverij-stoffels.nl/

Geef een reactie