Debat

Nederlands project debat

Stelling: de verkoop van licht alcoholische dranken (-15%) aan 16-jarigen moet toegestaan worden.

Tegen

 

Opzetbeurt:

Zaterdag avond, een van de dagen in de stad waar bij veel politie aanwezig is, waarom? Nou omdat er van die dronken malloten aanwezig zijn! De politie is er om te helpen bij gevechten, vernieling , jongens en meisjes die niet met drank kunnen omgaan en noem het zo maar op. Het aantal jongeren dat met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis belanden is in 2011 met ruim een derde gestegen. Dat jaar belandde maar liefst 3100 comazuipers onder de 25 jaar op de spoedeisende hulp. De oorzaak van deze stijging? Vroeger drinkers van 15 tot 19 jaar! Onder de 18 jaar ben je nog veel te jong om al te beginnen aan alcohol. Je ziet de gevaren nog niet achter alcohol en het onvoorspelbare ervan. Uit eigen ervaring heb ik kennissen en vrienden onder de 18 jaar flink onderuit zien gaan door alcohol gebruik. Sommige van hen zelfs tot ziekenhuis toe ! Je denkt waarschijnlijk dat de oorzaak die onvoorspelbare sterke drank is, maar ook zwakalcoholische dranken brengen veel schade toe. Wij zijn van mening dat  het verkoop van licht alcoholische dranken (onder de 15 %) aan 16 jarige niet toegestaan mag worden!

 

Ten eerste wat is het effect van alcohol op de gezondheid van jongeren. Je wordt dood gegooid met spotjes en teksten die je proberen te vertellen dat je het gebruik van alcohol het beste kan uitstellen tot 18, het liefst 21. En dat is logisch, omdat de hersenen nog vol op in de groei zijn. Zo is de prefrontale cortex nog in ontwikkeling. Dit gedeelte van de hersenen helpt bij het plannen, het maken van keuzes en vooral ook inzicht te hebben in de gevolgen van deze keuzes. De hersenen hebben dan ook hun basisstructuur pas bereikt op een leeftijd van 24 jaar!

 

Daarnaast zorgt alcohol ervoor dat er meer agressie optreedt onder jongeren. Zoals we allemaal weten heeft alcohol een ontremmende werking, waardoor agressie en geweld toeneemt. Zo blijkt uit onderzoek dat meer dan ⅔ van de horecaondernemers te maken heeft gehad met agressieve jongeren. Ook is het onveilig voor de pubers zelf. Ruim 1 op de 5 jongeren, die stappen, hebben te maken gehad met agressie en geweld. De meesten van hen had tijdens deze conflicten alcohol genuttigd. Maar wie gaan al die conflicten oplossen? Wie gaan de gewelddadige jongeren uit elkaar halen? Wie moet er voor zoiets onzinnigs opdraaien? Weer de belasting betalers, want de handhavende autoriteiten kosten bakken met geld.

 

Als laatste heeft het nuttige van licht alcoholische drankjes invloed op het onderwijs. Zo blijkt uit het onderzoek  “Middelengebruik en voortijdig schoolverlaten’’ van het Trimbos-instituut in samenwerking met de universiteit Utrecht, dat alcohol gebruik een risicofactor is voor spijbelen, minder motivatie op en na school en minder goede schoolprestaties. Dit heeft weer nare gevolgen voor de toekomst van de pubers. We weten allemaal dat jongeren soms onverstandig zijn. Maar die onverstandigheid kun je onderdrukken op het gebied van alcohol. Misschien denken jullie nu wat een zeikerd die jongeman, maar later zullen jullie mij dankbaar zijn!

 

Weerlegging:

Waarschijnlijk hebben jullie het allemaal gehoord of gelezen. Het onderzoek van neuropsychologe Sarai Boelema waarin zij zegt dat een paar biertjes niet slecht zijn voor het puberbrein. Maar dit is juist het probleem. Jongeren kunnen zichzelf over het algemeen nog niet goed in de hand houden. Wanneer zij dan op vrijdag en/of zaterdagavond opstap gaan en een paar biertjes drinken, hebben ze geen stop meer. Dit geldt misschien niet voor alle jongeren, maar feit is wel dat er een piek was bij het aantal coma-zuipers van 16 jaar (van der Lely), toen de wet nog niet veranderd was. Zoals ik eerder al zei, deze delen van de hersenen zijn nog onvoldoende ontwikkeld.

 

Afsluitbeurt:

Na de invoering van de gewijzigde alcoholwet ontstond de in mijn ogen onzinnige discussie, de leeftijdgrens weer te verlagen naar 16 jaar. Voor een evaluatie van deze wet is het veel te vroeg. Verder denk ik dat we juist goed bezig zijn in Nederland met de invoering van deze maatregel, die alcoholmisbruik onder jongeren en de misstanden waarmee dit gepaard gaat terugdringt. Ik stel dat wij ons niet moeten laten leiden door een kleine categorie drinkende 16 en 17 jarigen en de huidige leeftijdsgrens moeten handhaven.

 

Op de eerste plaats omdat het drinken van alcohol dus slecht is voor de gezondheid en het functioneren van de jeugd. Het is van algemene bekendheid dat de hersenen van jongeren onherstelbare schade kunnen oplopen bij overmatig alcohol gebruik.

Tegenstanders van de verhoogde leeftijdsgrens hebben een beroep gedaan op het recente onderzoek van Boelema.  Op de bevindingen van Boelema is veel kritiek geuit. Er zijn namelijk tal van onderzoeken waaruit blijkt dat overmatig alcoholgebruik wel degelijk schadelijke gevolgen heeft voor het puberbrein.

 

Ten tweede omdat deze maatschappelijk geaccepteerde drugs bij het gebruik door jongeren voor veel onveilige situaties zorgt! Pubers hebben de neiging grenzen op te zoeken en dienen daarom tegen zichzelf in bescherming te worden genomen. Niet alleen in het verkeer, maar ook in het uitgaansleven, bij vernielingen, vandalisme en jeugdcriminaliteit is vaak alcohol in het spel.

 

Het enige (juridische) minpuntje tegen de invoering van de wet is misschien dat het zonder overgangsregeling is gebeurd, waarbij 16 en 17 jarig het recht op kopen en drinken van alcohol is ontnomen. Maar dit tijdelijke argument weegt niet op tegen het belang bij directe werking van de maatregel nu het gaat om de gezondheid en het welzijn van kinderen.

 

Kortom, wij zijn voor het behoud van deze wet en tegen de verkoop van licht alcoholische dranken aan minderjarigen ! Laten wij streven naar een gezonder, veiliger en slimmer Nederland!

Plato heeft ooit gezegd: ‘de massa laat zich leiden door emoties en hebzucht.’

Anno 2015, kunnen wij het tegendeel bewijzen door verstandig om te gaan met het alcoholbeleid en ons niet te laten leiden door de waan van de dag.

 

Geef een reactie