Dossier PoëzieProject (1)

Poëziedossier

Leerling:
Groepsgenoten:
Leraar
Klas
Datum

Inhoudsopgave
Inleiding blz. 3
Paragraaf 1 blz. 4
Paragraaf 2 blz. 4
Paragraaf 3 blz. 5
Paragraaf 4 blz. 6
Paragraaf 5 blz. 7
Paragraaf 6 blz. 8
Ballade van de gasfitter blz. 9
Paragraaf 7 blz. 10
Paragraaf 8 (slotopdracht) blz. 11
Bloemlezing blz. 18
Nawoord blz. 19
Bijlagen blz. 20

Inleiding
Wij hebben als onderwerp voor de poëziepresentatie voetbal gekozen omdat wij allemaal voetbal erg leuk vinden en we er ook alle vier op zitten. Daarom leek het handig om onze passie voor voetbal ook in de poëzie tot uiting te laten komen.

Wij hopen tijdens dit dossier meer te vertellen over onze ervaringen met poëzie en wij hebben die toegepast op de gemaakte opdrachten in de lessen en ook de ervaringen uit de eindpresentaties zijn meegenomen in dit dossier. We hebben tijdens de lessen veel geleerd over de bijvoorbeeld alliteraties, enjambementen, beeldspraken etc. Deze termen hebben wij ook toegepast in ons verslag.

Voor de slotopdracht moesten wij als groep een presentatie geven en hebben vooraf goed de taken verdeeld. Mees zou een illustratie tekenen en toelichten, Nick zou een zelfgeschreven gedicht schrijven, Camiel zou een gedicht uitbeelden en ik zou een passend muziekstuk zoeken bij een gedicht. Deze taakverdeling hebben we in de klas gemaakt en iedereen was er tevreden mee. We hebben dit goed gepland waardoor er geen problemen kwamen en iedereen aan zijn dossier kon gaan werken.

Paragraaf 1

1) Gedaan.
2) Paradise Regained.

De zon en de zee springen bliksemend open:
waaiers van vuur en zij;
langs blauwe bergen van de morgen
scheert de wind als een antilope
voorbij.

Zwervende tussen fonteinen van licht
en langs de stralende pleinen van ‘t water,
voer ik een blonde vrouw aan mijn zij,
die zorgeloos zingt langs het eeuwige water

een held’re, verruk’lijk – meeslepende wijs:

‘het schip van de wind ligt gereed voor de reis,
de zon en de maan zijn sneeuwwitte rozen,
de morgen en nacht twee blauwe matrozen –
wij gaan terug naar ‘t Paradijs.’
H. Marsman

3) Ik vind het gedicht Paradise Regained er het beste bij passen. Het muziekstuk van Schubert begint namelijk heel fel en krachtig. Dit komt terug in de eerste zin van het gedicht namelijk: ‘’De zon en de zee springen bliksemend open’’. Deze opening is ook wel te vergelijken met de opening van het muziek stuk. Na deze opening neem zowel het muziekstuk als het gedicht af. De muziek wordt rustiger en mooier.
Vooral het einde van het gedicht is mooi, ze gaan namelijk terug naar ‘’ ’t Paradijs’’ en dat is toch iets waar iedereen van droomt.

Paragraaf 2

1) Een zielig gevoel kwam bij mij op toen de vader zijn dochter verloor in het water. Lijkt mij persoonlijk een van de ergste dingen die je mee kan maken in het leven.
2) Dood water
3) Het gedicht vertelt bijna het beeldfragment met teksten als, “loopt hij tegen stilstaand water in”. Dit zag je namelijk ook in de film en ook het water om het meisje heen zag je en ook dat wordt beschreven in het gedicht

Paragraaf 3

Geboortekaartje:
Een nieuw leven
Geboren uit onze liefde,
Zo mooi, zo klein
Zo bijzonder
Welkom in ons leven
Groot wonder.

Gemaakt om een nieuw kind te vieren.

Muurgedicht Leiden
Mijn verzen, die ik jong al heb geschreven,
Voordat ik wist een dichteres te zijn,
Als vuurwerk spattend, vonkend en vol leven,
Bruisend als een fontein,

En die als kleine duivels binnendrongen
In ‘t rijk dat vol van droom en wierook was,
Mijn verzen, die de dood, de jeugd bezongen,
– En niemand die ze las! –

Die op bestofte winkelplanken kwijnen
(Waar niemand ze een blik ooit waardig keurt!),
Mijn verzen komen, zoals goede wijnen,
Nog wel eens aan de beurt.

Gemaakt om mensen te amuseren.

Overlijdensadvertentie:
Mijn geliefde man, vriend en maatje
Onze unieke lieve papa, schoonvader en vriend
Onze speelse en vrolijke opa Theo

Integer, bescheiden, trouw,
Slim, doortastend en nieuwsgierig
Een intens goed en vriendelijk mens

Gemaakt om afscheid te nemen van een dierbaar iemand.

Paragraaf 4

Andre Hazes – Bedankt mijn vriend.

We hadden samen zoveel plannen vriend
De oogst was mooi, voor jou en mij, m’n vriend
Al ben je nu niet meer bij mij
Voor altijd ben je aan m’n zij

We konden lachen maar ook huilen vriend
Jij deed voor mij wat ik niet kon, m’n vriend
Ik heb het fijn met jou gehad
Je hebt een plaats hier in m’n hart

Jij wordt nooit vergeten vriend
Ja bedankt, het was te kort, dat vergeet ik niet
Iedereen hield van jou, dat stilt mijn verdriet

Je bent nu enkel nog herinnering
Zo is het leven, maar het had toch zin
Het is te gek om waar te zijn
Jouw vriendschap overheerst mijn pijn

Ik ben m’n grootste fan nu kwijtgeraakt
Wat ik nu ben, ja dat heb jij gemaakt
Nu is het echt koud zonder jou
Maar weet dat ik veel van je hou

Jij wordt nooit vergeten vriend
Ja bedankt, het was te kort, dat vergeet ik niet
Iedereen hield van jou, dat stilt mijn verdriet
Ja bedankt, het was te kort, dat vergeet ik niet
Iedereen hield van jou, dat stilt mijn verdriet

Ja bedankt
Ja bedankt, het was te kort, dat vergeet ik niet
Iedereen hield van jou, dat stilt mijn verdriet
Ja bedankt, het was te kort, dat vergeet ik niet
Iedereen hield van jou, dat stilt mijn verdriet

Ja bedankt
Ja bedankt
Ja bedankt

2) Februari is een gedicht want er komt herhaling in voor en dat gebeurt in winter niet. Daarnaast is Februari meer een songtekst want de tekst is minder diepgaand dan bij Winter. Als je daarnaast Februari zou proberen te zingen zou dat veel beter uit te verf komen dan als je Winter zou proberen te zingen. Zeker de laatste 3 alinea’s bij Winter zijn moeilijk te zingen of in toon te krijgen. Winter bevat als gedicht ook typische enjambementen die meestal niet voorkomen bij een songtekst. De regels bij Winter lopen in elkaar over en dat gebeurd niet bij Februari.

3) Bedankt mijn vriend is een typische songtekst, je ziet duidelijk de coupletten en de herhaling in het refrein, dat komt bij Februari minder voor en bij Winter al helemaal niet. Verder rijmt mijn songtekst duidelijk, terwijl dat minder van toepassing is bij de gedichten waar rijm maar zelden voorkomt. Ook is bij mijn songtekst gelijk duidelijk waar het over gaat, namelijk het afscheid van een dierbaar iemand terwijl het voor mij moeilijker is om de betekenis van de andere gedichten af te leiden.

4) Ik denk dat Opa een songtekst is gezien de lay-out. Daarnaast zie je veel rijm in het gedicht wat bij een songtekst ook vaak voorkomt. Bij grootmoeder in een stoel spelen er ook enjambementen die niet voorkomen bij Opa waar alles geordend binnen de regels staat. Om al deze dingen is mijn conclusie dat Opa de songtekst is.

Paragraaf 5

Ik heb gekozen voor het gedicht Slak en het gedicht van Kvorai.

Slak: Eigenlijke onderwerp is thuisgevoel, te zien aan Atlas van zijn eigen huis. Vertrouwde punten zoals kathedraal, miskapel enz. versterken het thuisgevoel van de omgeving.
Atlas van zijn eigen huis een beetje abstract taalgebruik.
Kvorai: Eigenlijke onderwerp is winter, te zien aan de regel de winter begint. De donkere haviksveren ook beetje abstract taalgebruik en het enjambement maakt het ook moeilijker om het te begrijpen.

Paragraaf 6

Opdracht 1
a. 1 = Dactylus 4 = Trocheus
2= Jambe 5 = Amfibrachtylus
3= Dactylus 6 = Anapest
b. 4.5 te benadrukken wegvliegt
c. Stormig strand (1) , geurige gouden (2), verdriete vroolijkheidt (3), greit ghy (4), haar handje (5), sterretjes staan (6)
d. 3, die maakt gebruik van gepaard raam
e. Binnenrijm

Opdracht 2
a. Prille wegen, kunt niet aan de tijd ontsnappen
b. Het hart
c. 4 keer kwatrijn
d. Gekruist rijm
e. Heimelijke pijnen, Jaren gaan, waar gelaten
f. Trocheus, lang en daarna kort
g. Thema is verdriet denk ik want hij heeft het over het lege hart en het hart verdraagt heimelijke pijnen

Paragraaf 7

Zomer

Lekker buiten zonnen A
Het bier staat al koud B
De zomer is weer begonnen A
Dat is toch waar iedereen van houdt B

Zwemmen, relaxen, alles kan C
Mooie dames aan de zwembadrand D
Je krijgt er nooit genoeg van C
Het lijkt wel alsof je in de hemel bent beland D

De tijd van het jaar zonder zorgen aan je kop E
Geen school, geen werk, helemaal top E
Genieten van deze tijd met familie en vrienden F

De steden lopen vol met allerlei toeristen G
En op het strand kan je genieten van de vele gitaristen G
Zomer is datgene dat we allemaal verdienden F

Thomas Assmann

Bloemlezing gedichten:

Als ik twijfel
Ben ik dan aan het weifelen
De ei en de ij
Versterken mijn weifel
Twijfelen als keuze tussen twee
Of beter gezegd zwei
Zweifeln als onzekerheid
Als van twijfel
De zekerheid is geen twijfel
Toch is het voor mij zeker
Twijfel heeft iedereen wel eens
Dus tot zover geen twijfel

Want keuze uit twee
Daar zit iedereen wel eens mee
Totslot een overpeizing in de context van twijfel is het raar
Dat juist een smaller bed wordt aangeduid met twijfelaar
Bas van Ek
Het dovend vuurtje
Staat ze daar, te staren, te wachten, te denken.
Te staren naar zichzelf, te denken aan de anderen
die hetzelfde zien, als het goed is,
hetzelfde zien als wat zij nu ziet.
Hopend dat de omgeving terug praat
en laat weten dat wat ze zag, het goede is.
Dat zij het meisje, wat daar staat, met die ogen en dát haar,
het meisje is dat gezien wil worden, als het perfecte plaatje met alles bij elkaar.
Een gevoel hebben van vertrouwen, zekerheid en geloof.
Maar door deze bezetenheid is zij van haar sprankelen beroofd.
Hetgeen wat haar zo mooi maakte, het kleine vuurtje in haar ogen, is gedoofd.

Annebel Verwey

Denk niet aan een rode tas
Denk niet aan een rode tas.
Denk niet aan een blauwe banaan.
Denk niet aan je vader.

Denk niet aan het eerste licht.
Denk niet aan doodgaan.
Denk nog een keer niet aan doodgaan.

Denk niet aan een wolk.
Denk niet aan een ijsje.
Denk niet aan een zomerdag.
en wie er bij je was.

Tjitske Jansen

Odysseus de verloren held

Ze begeerde mij tot zeven jaar lang
Een belofte van eeuwige jeugd
Wat mij tot dan toe altijd had verheugd
Woest aangespoeld, hij, door de zeegang

Deze belofte bleek echter niet kostbaar
Mijn gedachte door Calypso bezeten
Door liefde bevangen voor elkaar
Veloren maar niet vergeten

De goede gunst van de goden
Het was Hermes die de boodschap bracht
Het leed dat mij anders zou doden

Athena gaf mij weer kracht
Het verblijf hier werd door hen verboden
Nu pas begon mijn grote jacht

Julius Ernst

Vliegen
Vliegen is een beetje dromen
zonder einde en begin.
Ergens weggaan, ergens komen
en de droom daar tussenin:
aan de wolken kunnen raken,
dichter bij de sterren zijn
en de wereld kleiner maken.
Klein, klein, kleiner, kleinst…
Dromen is een beetje vliegen,
fladderen in het begin
leren stijgen, hoger komen
tussen twee gedachten in.
Even aan de wolken raken,
even bij de sterren zijn
en de wereld kleiner maken.
Klein, klein, kleiner, kleinst…

Leren vliegen,
toch weer dalen,
zien opnieuw omhoog te komen,
grijpen en het net niet halen,
dat is dromen.
Dromen is toch blijven vliegen,
weer beginnen bij ‘t begin.
Dromen is een beetje liegen
tegen beter weten in.
Mies Bouhuys

Als ik twijfel van Bas van Ek.
Ik vond dit een heel apart gedicht. Mooi gebruikt van taal en veel variatie. Op het eerste oog leek het erg ingewikkeld maar na duidelijke uitleg van Bas snapte ik het helemaal. Twijfel lijkt mij een moeilijk onderwerp en daarom vind ik het erg knap dat je het zo goed kan verwoorden in poëzie vorm. Ik vond vooral vooral het Duitse zwei en zweifelen erg creatief.

Het dovend vuurtje van Annebel Verwey.
Dit vond ik het mooiste zelfgeschreven gedicht van alle presentaties. Ze heeft het zo geschreven dat ik het mezelf in het echt kon voorstellen. Het is namelijk realistisch omdat er zoveel mensen onzeker zijn over hun uiterlijk en dat maakte het nog indrukwekkender. Dit was dus erg meeslepend. Ik vond het heel creatief en mooi verwoord.

Denk niet aan een rode tas van Tjitske Jansen.
Dit gedicht heb ik gekozen omdat ik deze het raarste vond van allemaal. Tijdens het zoeken naar een eigen gedicht ben ik zoveel rare gedichten tegen gekomen. Bij poëzie dacht ik meer een rijmende gedichten die ergens op slaan. Maar uit dit gedicht blijkt dus dat ik ernaast zat en daarom heb ik het gekozen. Ik vond het zo apart dat ik het juist wel leuk vond.

Odysseus de verloren held van Julius Ernst.
Ik vond erg knap hoe Julius dit gedicht overbracht aan de klas. Het onderwerp mythologieën is namelijk erg lastig en veel mensen weten er weinig vanaf of geven er niet veel om. Zelf geef ik ook niet veel om het onderwerp maar door dit gedacht veranderde dat wel een beetje. Ik vind het erg goed gerijmd en mooi woord gebruik.

Vliegen van Mies Bouhuys.
Dit gedicht gaat over dromen. Dromen vind ik een heel mooi onderwerp. Niemand heeft namelijk dezelfde dromen maar toch ervaart iedereen dromen als iets bijzonders. Dit wordt heel goed verwoord in dit gedicht. In dromen gebeuren namelijk vaak dingen die in de realiteit niet kunnen. Zo ook in de gedicht, namelijk vliegen. Iedereen heeft wel eens gedroomd dat hij of zij kon vliegen maar toch ervaart iedereen het anders.

Zelfgeschreven gedicht van Nick

De lente breekt weer bijna door de winter heen
Het groene gras is kort en de lijnen liggen weer strak
De dag zoals de zaterdag, zo is er geen een
Want de geur van het gemaaide gras zit nog in je trainingspak

Deze geur is de lekkerste geur van alle geuren
Het verwelkomt de spelers op het veld
Deze geur is als de allermooiste kleuren
Het is alsof hij een verhaal verteld

Helaas is deze geur snel weer verdwenen
Dan gaan onze hartjes henen
Want deze geur laat ons komen

Maar zonder de geur moeten wij gaan
Leren op onze eigen benen te staan
Want eens verdwijnt de geur als onze dromen

Hier wordt voor elke voetballer de magische geur van het vers gemaaide gras besproken. Het is een sonnet, met middenin een omslag. Van het magische gras naar de winterstop.

Gedicht met illustratie van Mees

Schatbewaarder van het doelgebied
Kluisbeheerder van zijn lijn.
Hem is de noodzaak van ’t gewonen
Voor glamour moet je elders zijn.

Wie had je liever in de cockpit
Als opeens het licht uitging
Een piloot met uitstraling?
Even duurzaam als een
One-night stand
Of een nette katholiek
Met een neusje voor techniek?

Laat ‘m neerstorten
Die zonnebankpiloot met uitstraling
De uitstraling van de dood.

Henk Spaan

Sportpark de Kwakel

Het bot kraakte en brak. Er stond wind
Over het veld, tegen elf jongens blies
De bries van zondag, hijgden zware mannen.

De rechthoek van gras lag in dijken tussen
Een zee van glas. De jongen waren vers
En pas begonnen, wat wisten zij van mist,

Van polderwoede, wraak van uitgezogen
Land. Stampende benen doen de aarde
Schudden. Botsing. Val. De kudde steigert

En wordt stil. Zes vrienden dragen
onze zoon het gras af. Wij volgen
langzaam wadend, drenkelingen, wiegend

in een onbegrepen maat. Zij wijken weg
en staren. In de wedstrijd valt een wak.

Onder de naakte lampen weten wij :
Het kraakte ; zegt de dokter: ja, het brak.

Anne Enquist

Nawoord

De poëzieopdracht is ons goed bevallen, we hebben veel geleerd van de lessen en van de andere presentaties. Daarnaast was het interessant om poëzie op onze passie voor voetbal te weerspiegelen en hebben we mooie gedichten daarbij gevonden. Daarmee hebben we onze taak goed uitgevoerd.

Persoonlijk heb ik ook veel meer geleerd over poëzie dan eerst. Eerst wist ik vrij weinig over poëzie maar nu weet ik wat enjambementen, alliteraties, metaforen enzovoort zijn. Ook van de andere presentaties heb ik veel geleerd met de bijbehorende onderwerpen. Het was dan ook interessant om uit verschillende onderwerpen gedichten te horen en te lezen.

De samenwerking is uitstekend verlopen tussen ons en we zijn tevreden met het eindresultaat van de presentatie. We hebben alles goed met elkaar overlegd en contact gehouden. Door middel van onze goede samenwerking hebben een goede prestatie geleverd waar we trots op zijn.

Geef een reactie